Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

Untitled Document


KOMITETI I PAJTIMIT MBAREKOMBETAR
Adresa: Rr. "M. Muça" Pall. 46 Ap. 23 Tirane Albania
Tel & Fax 00355 4 263 126. Tel 00355 4 259 124 / mobil 068 27 37 989
E-mail: gjin_marku@yahoo.com / gjin_marku@pajtimi.com Web: www.pajtimi.com

REZOLUTË
Deklarate per Opionin Publik

Deklarate per Opionin Publik

Tirane me 29 shtator 2021

Tirane me 29 shtator 2021 Kryesia e Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar e konsideron te nevojshme te shprehe para popullit shqiptar simpatine e larte te te gjithe misionareve te pajtimit ne çdo fshat e qytet te Shqiperise per Partine Demokratike dhe grupin e saj parlamentar ne mbeshtetje te reformave qe konsolidojne demokracine dhe shtetin e se drejtes, çuarjen deri ne fund te procesit te vetingut si dhe mbeshtetjen e plote te integrimit te Shqiperise ne BE ne Aleance te perhershme me SHBA-ne dhe NATO. Komiteti i Pajtimit Mbarekombetar siguron cdo anetar te Partise Demokratike se do kene mbeshtetjen e plote te ketij komiteti dhe misionareve te pajtimit kunder cdo tendence a grupimi destruktiv per perçarjen e kesaj partie, pengimin e reformes se metejshme ne drejtesi dhe kundervenien ndaj SHBA-se për luften e saj kunder korrupsionit e krimit te organizuar në shqipëri. Per Komitetin e Pajtimit Mbarekombetar
Gjin Marku
Kryetar

KOMITETI I PAJTIMIT MBAREKOMBETAR

Tirane me 29 shtator 2021

 

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.