Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

Untitled Document

REZOLUTË E TAKIMIT KOMBËTAR

TË PËRFAQËSUESVE TË KOMUNITETIT,
SHOQËRISË CIVILE DHE MEDIAVE


PËR NJË FRONT TË PËRBASHKËT ME SHTETIN NË LUFTËN KUNDËR KRIMIT

21 QERSHOR 2006

_ _
Z. Gjergj Lezhja______________________________________Z. Bajram Ibraj
Zv. Minister i Brendshëm_______\__Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

Me dt. 21 Qershor 2006, Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar organizoi Takimin me përfaqësues të komunitetit, shoqërisë civile dhe mediave; Për një front të Përbashkët me shtetin në luftën Kundër krimit. Morën pjesë përfaqësues të qeverisë, policisë së shtetit dhe trupit dipllomatik.

NË TAKIM U DISKUTUA:

a- Mbi strategjinë Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar për ndalimin e vrasjeve për hakmarrje e gjakmarrje dhe respektimin e autoritetit të shtetit ligjor.

b- Mbi aplikimin e traditës pozitive për konsolidimin e Shtetit të së Drejtës

d- Mbi rolin e Shtetit e të shoqërisë civile dhe angazhimi qytetar për parandalimin e trafikimit të femrave, fëmijëve dhe drogës.

e- Mbi Rolin e medias për sensibilizmin e opinionit shoqëror në luftën kundër krimit

f- Mbi disa masa për ndalimin e vetvrasjeve dhe krimit në familje

g- Për një rol më aktiv të komunitetit të juristëve në debatin publik për ligjin.

h- Mbi disa aspekte të cënimit të marrëdhënieve ndëretnike e fetare.

i- Mbi ekpeditën e pajtimit dhe masat organizative në terren.


TAKIMI VLERËSOI

-Punën e qeverisë dhe mazhorancës politike për rikthimin e besimit ndaj shtetit nëpërmjet respektimit të ligjit dhe luftës pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
- Perkushtimin e policise ne luften kunder krimit dhe lidhjeve te tij.

_ _
Përfaqësues të__________________________________________Gjin Marku
Trupit Diplomatik_________________Kryetari i Kom. Pajtimit Mbarëkombëtar

TAKIMI THEKSOI SE:

Tradita pozitive shqiptare për rregullin në komunitet ështe një vlerë dhe mbështetje e rëndësishme ndaj shtetit të së drejtës. Injorimi i kësaj tradite ka dobësuar demkracinë dhe penguar përparimin e shoqërisë. Burimi kryesore i çorganizimit të shoqërisë, përhapjes së korrupsionit, konflikteve e krimit të çdo lloji mbeten ligjet e papërshtatëshme dhe mungesa e besimit tek shteti. Projektetligjet që hartohen i kanë shërbyer vetëm grupimeve politike, mbulimit të gjendjes e tendencës për tu justifikuar para organizmave ndërkombëtare. Në kodin civil e penal janë 21 ligje dhe 73 nene që i kanë parprirë dhe vazhdojnë ti hapin terren vetgjyqësisë. Në Komisionin parlamentar të ligjeve vazhdojnë të paraqiten projekt-ligje të papërshtatshëm edhe për çështjen e vrasjeve për hakmarrje e gjakmarrje, inicuar me qëllime përfitimi nga individë e donatorë që nuk e njohin gjendjen. Këto projekt-ligje janë të mangëta, nuk prekin thelbin e fenomenit dhe favorizojnë keqbërësit, dhunuesit e pronës e të familjeve, vrasësit, trafikantët e femrave e fëmijëve, si dhe nxisin korrupsionin në drejtësi. Kuvendi i Shqipërisë duhet të përmirësojë ligjet kundër krimit ndaj jetës, pronës e familjes, si dhe trafikimit të qenjeve njerëzore dhe në bazë të këtyre përmirësimeve të reformojë ligjin mbi gjakmarrjen. Për të njohur më mirë gjendjen e konflikteve e të hasmërive në shoqërinë shqiptare, pjesmarrësit e takimit kërkuan që, nëpërmjet rezolutës së takimit, tu jepet informacion më i plotë mediave, organizmave ndërkombëtare dhe institucioneve shtetërore.

TAKIMI KONFIRMOI SE:

Ne Shqiperi nuk ka asistence te nevojshme te qeverive shqiptare, policise, gjykatave apo organizmave nderkombetare per eleminimin e fenomenit te gjakmarrjes apo mbrojtjen e individeve e familjeve qe rrezikohen nga vrasjet. Deri tani, shteti shqiptar dhe institucionet e tij nuk kanë as baze ligjore as mjete e nevojshme per marrjen ne mbrojtje apo asistimin prane ketyre familjeve. Te vetmit qe asistojne jane misionaret e pajtimit qe udhehiqen nga ndjenjat humane per pajtimin e familjeve ne hasmeri si dhe nga grupet vullnetare te punes se Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar. Komiteti dhe misionaret e pajtimit nuk jane mbeshtetur as nga faktoret brenda Shqiperise as nga Komuniteti nderkombetar. Ne kushtet e mosbesimit ndaj shtetit dhe institucioneve te tij ne Shqiperi, gjendja eshte kaotike, krimi dhe vetgjyqesia jane prezente ne çdo moment te jetes se qytetareve. Gjatë tranzicionit, në mungesë të strukturave shtetërore por edhe të hierarkive tradicionale u shfaqën fenomene negative që ushqyen krimin. Dhunimi i familjes, i nderit dhe dhe i jetës së tjetrit, trafikimi i femrave, i armëve dhe i drogës, pushtimi e rrëmbimi i pronave, kontrabanda, korrupsioni e bizneset e paligjshme u përhapën në të gjithë territorin shqiptar duke nxitur si në veri edhe në jug vrasjet për hakmarrje e gjakmarrje. Kjo ka sjelle rrënimin e jetës së mijra individëve e ngujimin e mijra familjeve të pafajshme. Rrëmbimi i armëve e shfaqja e ligjit zakonor të gjakmarrjes erdhi si reagim i qytetarëve të braktisur e të pambrojtur nga shteti. Fatkeqësisht, vrasjet jane shume me tragjike. Ndryshe nga koha e Kanunit ato kanë karakterin banditesk, hakmarrës. Në shumicën e e rasteve, ato kryhen padrejtësisht nën psiklogjinë e gjakmarrjes, në kundershtim me Kanunin duke marrë nëpërkëmbë të drejtat e grave e fëmijëve që në traditën zakonore shqiptare mbroheshin më shumë se në vendet e qytetëruara.
Në këto 15 vjet, me vetëgjyqësi u është marrë jeta rreth 5000 shqiptarëve. Mbi 20 000 familje jane perfshire ne konflikte te mprehta duke bere qe pjesa me e madhe e tyre te ngujohen. Femijet e ketyre familjeve kane braktisur shkollen dhe jane izoluar per vite te tera brenda baneses, pa mundur te takojne, qofte dhe per nje çast shoket e te afermit e tyre. Ligjet e shtetit nuk njihen as respektohen sepse nuk janë pronë e qytetarëve. Ligjet janë hartuar për t’iu përshtatur interesave elektorale. Ato pergatiten e miratohen pa pjesmarrjen qytetare e pa bashkëpunimin me komunitetin. Hartimi i ligjeve i ka shërbyer politikanëve për vendosjen e interesave partiake, klanore e vetjake mbi shoqërinë. Shembull i përshtatjes së ligjit me interesat elektorale, që ka sjellë pasoja të rënda për popullin është ligji 7501 mbi tokën, i miratuar me konsensusin e dy partive të mëdha në fillim të tranzicionit. Në pjesën më të madhe të teritorit të Shqipërisë ky ligj as është pranuar as është vënë në zbatim. Në zonat ku ai është zbatuar ka sjellë konflikte duke shkaktuar vrasje edhe midis familjeve me lidhje gjaku. Vetëm në Komunën e Bushatit dhe disa fshatra të Nënshkodrës numërohen 1600 familje me lidhje fisnore që nuk komunikojne me njëri-tjetrin e as shkëmbejnë vizita për shkak të mosmarrëveshjeve për tokën. Në shkallë vendi kjo hasmëri ka përfshirë rreth 15 000 familje. Në shoqërinë shqiptare rikthimi i autoritetit të ligjit do të jetë një proces i gjatë e shumë i vështirë sepse ende nuk kemi një klasë politike të afte e te devotshme. Partitë politike nuk kanë as strategji, as ideologji as mision. Programet e tyre janë vetëm farsa elektorale te perkoheshme. Energjitë e klases politike dhe paratë e taksapaguesve shqiptarë janë harxhuar deri tani vetëm në taktikën e luftës për marrjen ose mbajtjen pushtetit. Populli vuan nën stresin e varfërisë ekstreme, mungesës së shërbimeve më elementare dhe sigurisë për jetën. Shumica e qytetarëve kanë humbur shpresat për të ardhmen, bëjnë një jetë të mpirë e në apati. Papunësia kap shifrat më të larta të vendeve të lindjes. Duke mos gjetur rrugëdalje, shumë të rinj kanë përqafuar rrugën e krimit, mijra vajza janë të detyruara të punojnë rrugëve të Europës si prostituta. Qeveritë, jo vetëm nuk e kanë inkurajuar, por e kanë penguar zhvillimin e tregut dhe të aktiviteteve prodhuese vendase. Pyjet, tokat prodhuese dhe infrastruktura bujqësore janë shkatërruar. Duke parë gjendjen kaotike e mungesën e besimi ndaj ligjit, mbas ngjarjeve të vitit 1997-98, Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar hartoi një strategji mbi parandalimin e vrasjeve për hakmarrje e gjakmarrje, bazuar në traditën pozitive për respektimin e ligjit e mbështetjen ndaj shtetit të së drejtës. Fatkeqësisht vumë re jo vetëm mungesën e bashkëpunimit por edhe abandonimin e kësaj strategjie nga struktura brenda stafeve të qeverisjes. Tani kanë dalë probleme të reja që nxisin hasmërine e vrasjet. Ligjet e sapo miratuara per kthimin e kompensimin e pronave si dhe te legalizimit të banesave kanë sjellë vrasje pa filluar aplikimi i tyre. Hasmëritë për çështje nderi e trafikut të femrave kanë prekur rreth 4600 familje. Një pjesë e madhe e këtyre të fundit e ruajnë të fshehtë hasmërinë, për shkak të mbrojtjes së nderit të vajzës e familjes, por presin vetëm çastin e përshtatshëm për shpagim.

_ _

Po kështu, në këtë krizë të thellë shoqërore, vetvrasjet e vrasjet brenda familjes kanë marrë përmasa shqetësuese duke sjellë akte tragjike jo vetëm mes bashkëshortëve por edhe tek fëmijët. Shqipëria është bërë vendi me numrin më të lartë të vetvrasjeve dhe krimit brenda familjes. Vetëm në gjykatën e Tiranës gjykohen çdo ditë më shumë se 10 konflikte familjare të cilat lënë trauma, veçanërisht tek fëmijët. Fatkeqësisht edhe në këtë aspekt nuk ka një ligj të drejtë e të dobishëm që të përcaktonte seanca paraprake bashkëpunimi me institucionet e pajtimit siç ka qenë traditë. Në kodin civil e penal janë 21 ligje e 73 nene që duhen rishikuar sëbashku me kodin e procedurës mbasi, ashtu siç janë, favorizojnë jo vetëm veprimtarinë keqbërëse por edhe korrupsionin në drejtësi duke i lënë shteg vrasjeve për hakmarrje e gjakmarrje.
Komiteti i pajtimit Mbarekmbetar ka kerkuar bashkepunimin me Ministrine e Rendit në aspektin e të drejtave të njeriut, tek mbrojtja që duhet t’u bëjmë sëbashku emigrantëve shqiptarë të cilët për arsye rreziku ndaj jetës lënë vendin dhe kërkojnë azil në vendet perëndimore.
Në vitin 2002, rezultonin të larguar jashte shtetit per t’iu fshehur hasmit 1270 burra. Sot pjesa më e madhe e tyre falë mbrojtjes që u ka bërë Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar janë bashkuar me pjestarët e familjes mbasi kanë marrjë të drejtën e azilit. Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar i ka çuar çështjet e e këtyre familjeve deri ne gjykatën e Strasburgut, por mbrojtja e tyre është dëmtuar nga vetë qeveria shqiptare me nënshkrimin e marrëveshjes për riatdhesimin e emigrantëve që nuk kanë fituar të drejtën e azilantit. Para disa ditësh gjykata Irlandeze i komunikoi qytetarit Marsel Drita dhe nënës së tij 65 vjeçare dhënien e të drejtës për azil në Irlandë por me rezervën që Qeveria Irlandeze mund ta kundërshtojë këtë të drejtë për shkak të kalimit të afateve të përcaktuara në marrëveshjen që ka bërë vetë Qeveria Shqiptare me BE-në. Gjykatat e vendeve perëndimore janë nën një presion të vazhdueshëm për çështjen e azil-kërkuesve shqiptarë edhe pse parlamenti europian ka kërkuar rishikimin e kësaj aktmarrëveshje me qeverinë shqiptare. Nga veprimi i padrejtë i shteteve perëndimore janë dëmtuar qindra familje emigrantësh shqiptarë. Në tetor të vitit të kaluar 4 oficerë të emigracionit në Skoci u futën forcërisht në mëngjes herët në banesën e familjes Vuçaj duke prangosur babain e të birin, nxorrën përjashta të xhveshur vajzën 13 vjeçare e i kthyen në Shqipëri. Kjo ngjarje pushtoi mediat e këtij vendi e ngriti protestat e qytetarëve skocezë por nuk pati asnjë reagim nga qeveria jonë. Fatkeqësisht pa kaluar jehona e kësaj ngjarjeje policia angleze futet në mëngjesin e dt. 3 mars të këtij viti në banesën e qytetares shqiptare Nadire Kaprini dhe nxjerrë pa u veshur përjashta sëbashku me fëmijën e saj 5 vjeçar, që kishte lindur në Angli. Edhe pse u lutej që ti respektonin fenë sa të vishej, ata e sollën në Rinas ashtu siç ishte, me bizhama e të prangosur në të dyja duart. Policia shqiptare në Rinas, me korrektesë dhe me shumë mirësjellje e priti atë e pajisi me rrobat dhe ia adresoi Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar për ta marrë në mbrojtje. Fatkeqësisht edhe pse policia angleze ishte në kundërshtim me ligjin e saj kjo qytetare vazhdon të endet prej disa muajsh rrugëve për të kërkuar një mundësi të re.
Me dt 9 gusht të vitit 2005 policia suedeze depërtoi në një gjendje shumë të rëndë shëndetësore shtetasen shqiptare Violeta Sopaj. Në dispozicion të saj ishin 4 oficerë policie dhe një infermiere e cila e mbante nën serum gjatë gjithë rrugës për shkak të temperaturës së lartë. Ndërsa bashkëshorti dhe dy fëmijët e saj janë në Suedi, ajo ka rreth një vit që kërkon një mënyrë klandestine për tu bashkuar me ta.
Dhjetra qytetare suedeze, në kundërshtim me ligjin e tyre i kanë ofruar passaportën për ta ndihmuar në kalimin e kufirit edhe pse policia e drejtësia suedeze mund ti ndëshkojë ata për këtë akt. Fatmirësisht me ndihmën e mediave suedeze dhe përfaqësuesve të të drejtave të njeriut e kemi ngritur çështjen e kësaj gruaje deri në instancat e OKB-së dhe së shpejti na është garantuar se ajo do bashkohet me fëmijët e burrin e saj.
Kemi qindra raste kur mediat perëndimore filmojnë policinë duke festuar me shampanjë mbas deportimit të shqiptarëve ne nje kohe qe asnjë shtet perëndimor nuk do lejonte që në Shqipëri të nëpërkëmbeshin të drejtat më elementare të qytetarëve të tyre. Me 6 shtator të vitit 2005 parlamentarët europianë i prezantuan Komisionit Europian gjendjen e vështirë me të cilën po përballet shoqëria shqiptare duke theksuar se riatdhesimi i emigrantëve ilegalë do e rëndojë më tej këtë gjendje. Përsëri, në rezolutën e këtij viti ky parlament i ka kërkuar këtij komisioni të mbështesë Shqipërinë për eleminimin e fenomenit të gjakmarrjes dhe të mbrojë të drejtat e azilantëve shqiptarë që kanë frikë nga rikthimi në vendin e origjinës. Marrëveshja për riatdhesimin është nënshkruar vetëm nga qeveria shqiptare në Ballkan. BE-ja nuk e ka nënshkruar atë me asnjë vendet e tjera të rajonit.
I kemi kerkuar parlamentit shqiptar te prononcohet në lidhje me këtë çështje, por ai nuk e ka bere ate. Komiteti ka kërkuar vazhdimisht gërshetimin e veprimtarisë së misionarëve të pajtimit me përfaqësuesit e shtetit, të policisë dhe intelektualët sepse kështu i japim rolin udhëheqës dhe autoritetin e nevojshem ligjit, por nuk jemi mbeshtetur as nga shteti as nga organizmat nderkombetare. Te vetmit qe na kane mbeshtetur ne procesin e pajtimit kane qene disa drejtues të policisë. Por policia nuk mund të veprojë në rastet e gjakmarrjes sepse e acaron më tej konfliktin. Ka pasur shumë raste kur ndërhyrja e policisë ka shtuar gjakderdhjen ose ka mbetur i vrarë vetë polici.
Interpoli Shqiptar dhe ai Ndërkombëtar kanë dhënë një shembull të mirë të bashkëpunimit me Komitetin e Pajtimit Mbarëkombëtar për gjetjen e vajzave të trafikuara që jane bërë objekt i gjakmarrjes midis familjeve shqiptare. Në sajë të punës së tyre 430 familje të vajzave të trafikuara janë në bashkëbisëdime për ta mbyllur çështjen pa gjakderdhje e pa e bërë publike duke pranuar kthimin e vajzës pranë familjes. Janë kthyer pranë familjeve deri tani rreth 280 vajza të mashtruara, 23 prej të cilave janë martuar me tutorin dhe vazhdojnë jetën normale në vendin e tyre.
Policia dhe misionaret nuk jane mbështetur nga prokuroria e gjykatat në këtë luftë të vështirë e shumë të nevojshme për kooperimin e të gjitha institucioneve. Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar ka bërë publike disa herë rastet flagrante kur policia, me ndihmen e misionareve, ka ndaluar autorin e krimit, por ai është liruar në prokurori ose në gjykatë. Lirimi i kriminelëve, lehtësimi ose falja e dënimit të tyre ka sjellë reagimin e palës së viktimës duke shkaktuar ekzekutimin për gjakmarrje të autorit të liruar ose pjestarëve të familjes së tij. Mbi 300 individë janë ekzekutuar sapo kane dale nga burgu për shkak të dënimeve qesharake që u është dhënë ose të lirimit me format e tjera. Populli e konsideron jo të drejtë ligjin që dënon nga 25 vjet deri në burgim të përjetshëm vrasësin për gjakmarrje, kur krimineli ose vrasësi i familjes së tij është i lirë, ose ka marrë një dënim qesharak. Vihet re se marzhi i dënimit ndaj kriminelit nga shkalla më e ulët deri tek më e larta është shumë i madh dhe lejon jo vetëm abuzimet por edhe përfitimin material të gjyqtarëve.
Komuniteti ndërkombëtar ka dhene fonde për eleminimin e këtij fenomeni tragjik, por ato nuk i kanë shërbyer qëllimit dhe janë shpërndarë pa kriter e vigjilencen e nevojshme. Dy ekspedita mujore që organizuam me rastin e krishtlindjeve e të pashkëve kanë konstatuar se asnjë nga familjet ne konflikt apo te ngujuara nga gjakmarrja nuk i njohin projektet që hartohen në emër të tyre. Këto projekte, janë hartuar sipas formateve që përcaktojnë stafet e donatorëve pa njohur gjendjen e konflikteve, pa u përshtatur me rrugët që ndikojnë në mentalitetin, kulturen e psikologjine e grupeve ne nevojë. Kështu i është dhënë hapësirë përvehtësimit të fondeve e abuzimit duke i shërbyer më shumë korrupsionit.
Për këto abuzime Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar i ka kërkuar Qeverisë Shqiptare si dhe Presidentit të Republikës të marrë informacionin e nevojshëm se ku kanë përfunduar fondet që janë dhënë për eleminimin e vrasjeve për hakmarrje e gjakmarrje në Shqipëri.
Policia ka qenë i vetmi instititucion që ka bërë përpjekje për të ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve dhe parandalimin e vrasjeve. Por ajo nuk mund të ndërhyjë pa pasur denoncim. Nëse një familje në hasmëri denoncon se është e kërcënuar ajo e thellon më tej konfliktin dhe ndërpret mundësinë e pajtimit për të ardhmen. Familjet që kërcënojnë me gjakmarrje e bëjnë atë me forma të sofistikuara pa lënë provën. Psh: Familja e të afërmit e viktimës nuk deklarojnë se do e kryejnë aktin e gjakmarrjes por vetëm se nuk falin. Qeveritë nuk kanë mundur të merren me këtë problem specifik. Në parlamentin shqiptar dhe në tryeza politike ky fenomen është konsideruar si një çështje që shteti e ka të vështirë të merret me të.
Qëndrimi brenda Shqipërisë i familjeve apo individëve të përfshirë në gjakmarrje e rrezikon në çdo çast jetën e tyre. Ata ose detyrohen të ngujohen ose të largohen nga Shqipëria. Ngujimi apo largimi nga vendi i familjes në gjakmarrje ul tensionin e palës së dëmtuar që kërkon të hakmerret. Gjakmarrësi mund t’i gjejë në çdo cep të Shqipërisë këta persona nëse kërkojnë të fshihen për të bërë një jetë të sigurtë në Shqipëri.
Policia ka një drejtori të përgjithëshme dhe një Ministri të rendit publik si dhe zyrat e saj në 16 qarqe. Qarqet kanë komisariatet në çdo rreth. Në 32 rrethet e Shqipërisë ka komisariate por mungesa e infrastukturës rrugore, enegjisë elektrike dhe mjeteve të tjera të domosdoshme sëbashku me bazën ligjore e bëjnë këtë polilici të pa efektshme për parandalimin e çdo lloj krimi që vjen nga hasmëritë. Forca e policisë tani po përdoret më shumë për kapjen e bandave kryesore të krimit të organizuar. Në polici mund të paraqitet çdo qytetar për të denoncuar dhe duhet ta lërë me shkrim denoncimin e tij, por pjesa më e madhe e qytetarëve nuk preferojnë të denoncojnë. Ato e shohin më me dinjitet zgjidhjen e çështjes në mënyrë vetjake. Ata që duan të denoncojnë e dinë që kjo do ketë pasoja më të rrezikëshme se sa heshtja. Policia bashkrendon punën në lidhje me personat e kërkuar, por në të shumtën e rasteve informacioni dekonspirohet. Mjetet e komunikimit për bashkrendimin e informacionit janë kryesisht radiot, telefonat, fakse, telegrame, posta etj, të cilat nuk sigurojnë fshehtësinë e infrmacionit.

_ _

TAKIMI MBËSHTETI:

Punën e bërë nga ekspeditat e pajtimit dhe kërkoi mobilizimin e misionarëve dhe faktorëve të tjerë të shoqërisë si dhe Komunitetit Ndërkombëtar për mbështetjen ndaj ekspeditës 8 Muujore që ka filluar veprimtarinë e saj në terren që nga data 11 Qershor 2006. Ekspedita 8 mujore përveç akteve të pajtimit do verifikojë konfliktet e reja mbi tokën e pronat si dhe do evidentojë problemet që dalin nga ligji i sapo miratuar mbi legalizimet. Ky organizim bazohet mbi përvojën e ekspeditës dy mujore të vitit të kaluar, që u zbatua gjatë fushatës elektorale me pjesmarrjen e 2680 misionarëve në të gjitha rrethet e vendit dhe arriti që, në 60 ditë, të kishim vetëm dy vrasje, përkundrejt 20-22 të tilla, që kemi tani, në çdo muaj. Ekspedita do ketë grupet e punës në çdo fshat e qytet të Shqipërisë, në përbërje të të cilëve janë përfaqësuesit e pushtetit vendor e drejtorët e shkollave. Ajo fillon me 10 qershor 2006 e do përfundojë me 21 shkurt 2007, duke përfshirë edhe kohën e fushatës për zgjedhjet vendore. Ecuria e ekspeditës do analizohet në Kuvendin Kombëtar të misionarëve të pajtimit, prijësave e familjeve fisnike. “Mbi respektimin e Ligjit e Mbështetjen ndaj Shtetit të së Drejtës.” që do organizohet më 27-28 tetor 2006 në Tiranë. Në këtë Kuvend do të marrin pjesë përfaqësues të qeverisë e drejtues të lartë të Shtetit Shqiptar, përfaqësues nga Parlamentit Europian, përfaqësues të partive politike, klerit, mediave etj.

TAKIMI KËRKOI RISHTAZI :

-T'i prezantojë parlamentit europian, Bashkimit Europian, Këshillit të Europës si dhe OSBE-së nevojën për një mbështetje më të plotë të demokracisë dhe përparimit të reformave në Shqipëri si dhe marrjen në mbrojtje të të gjitha familjeve që emigrojnë për shkak të gjakmarrjes nga Shqipëria, duke marrë në konsideratë se shteti dhe shoqëria shqiptare, përkohësisht nuk kanë mjetet e duhura kundër këtij fenomeni dhe nuk mund të sigurojnë jetën e familjeve që janë në hasmëri.
-Të ftojë vendet anëtare të BE-së të aktivizojnë të gjitha potencialet e mundëshme për të ofruar më tepër projekte për popullsinë e zonave rurale në Shqipëri.
-Të ftojë Kuvendin e Shqipërisë të përmirësojë ligjet kundër krimit ndaj jetës, pronës e familjes, si dhe trafikimit të qenjeve njerëzore dhe në bazë të këtyre përmirësimeve të reformojë ligjin mbi gjakmarrjen.
-Të ftojë Organet shqiptare të ndjekjes, hetimit dhe zbatimit të ligjit të ngrenë nivelin e bashkëpunimit me komunitetin dhe shoqërinë civile për zbulimin, parandalimin dhe ndëshkimin e operatorëve të krimit të organizuar.
-Të ftojë sistemin gjyqësor, të japë drejtësi dhe të luftojë elementët e komprometuar nëpër gjykata.
-Të ftojë Qeverinë Shqiptare të marrë masat dhe vendimet përkatëse që, të gjitha institucionet e nivelet e administratës së shtetit shqiptar, të kenë statistikat e familjeve në konflikt për shkaqe të pronësisë, trafikimit e dhunimit të familjes dhe të ndërmarrë veprime të posaçme për shmangien e vetgjyqësisë.
-Të ftojë Qeverinë Shqiptare për të investuar më tej në ngritjen e qendrave mësimore dhe edukative për fëmijët jetimë e të ngujuar duke shfrytëzuar ish shtëpitë kulturore të ushtarakëve si dhe ndërtesat e tjera me karakter publik që lihen mbas dore për tu privatizuar.
-Të ftojë Ministrinë e Arsimit dhe e Shkencës, të ngrejë në një nivel më të lartë punën edukative në shkolla, që fëmijët të paisen me njohuri më të plota mbi dashurinë, punën, jetën dhe familjen, të drejtat e detyrimet në një shoqëri kontemporane.

KOMITETI I PAJTIMIT MBARËKOMBËTAR
Tiranë më 21 Qershor 2006

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.