Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit


Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar nis denoncimet kundër trafikantëve të femrave, fëmijëve dhe drogës.

Me mbështetjen e USAID, MSI-ACAC, Forumi i Gruas së Kmitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar organizoi, më 14 korrik 2003, takimin me intelektualët, përfaqësuesit e OJF-ve dhe mediave "Për denoncimin dhe izolimin nga shoqëria të trafikantëve të femrave, të fëmijëve dhe të drogës.

13 vjeçarja Albana Prenga, nën mbrojtjen e forumit të gruas së Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar, denoncon dhunën e ushtruar mbi të nga trafikantët dhe lirimin e tyre nga gjykata. (Fjala e saj para mediave)


The Committee of Nationwide Reconcilaition starts the denunciation against the women, children and drugs traffickers.

With the support of USAID, MSI-ACAC, Woman Forum of the Committee of Nationwide Reconciliation organized, on July 14 2003, the meeting with the intelectual, representatives of NGO-s and medias, "For the denunciation and isolation from the society of the women children and drugs traffickers."

The 13 years old gril, Albana Prenga, under the protection of woman forum of the Committee of Nationwide Reconciliation, denunces the violence used on her by the traffickers and their liberation by the court. (Her speech in front of medias)


Ky aktivitet u mbështet pjesërisht nga MSI me shumën
290 000 Lek

This activity was partially supported by MSI with
290 000 Lek

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.