Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

Pajtimi Activities
[Main page of albums]
qxriywlj
1

brfhmwba
1

gucedkjk
1

filcagbg
1

xwixcaxa
1

brfhmwba
1

filcagbg
1

xwixcaxa
1

filcagbg
1

xwixcaxa
1

skixjnel
1

prvqinmv
1

qhiihabt
1

qhiihabt
1

qhiihabt
1

lvycubin
1

nkrjiswo
1

nfmteovx
1

ubjsorcs
1

lvycubin
1

ubjsorcs
1

ubjsorcs
1

lvycubin
1

xkvfdjta
1

lvycubin
1

wywvhbfw
1

lvycubin
1

vwwlttnj
1

vwwlttnj
1

vwwlttnj
1

usurutno
1

usurutno
1

usurutno
1

usurutno
1

usurutno
1

usurutno
1

flwlmkke
1

usurutno
1

usurutno
1

usurutno
1

flwlmkke
1

flwlmkke
1

flwlmkke
1

flwlmkke
1

flwlmkke
1

flwlmkke
1

flwlmkke
1

flwlmkke
1

flwlmkke
1

flwlmkke
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

rnsicpek
1

skixjnel
1

flwlmkke
1

WEB-INFweb.xml?
Starton Nisma Kombėtare pėr pajtimin e familjeve dhe lirimin pa kushte tė familjeve tė ngujuar

Starts the national initiative for setting free without conditions of the isolated families because of blood feud

0
1

flwlmkke
1

qxriywlj
1

nxbsspkj
1

mxgilpoy
1

esqtdbwf
1&n901882=v931637

qxriywlj
${100092+99982}

brfhmwba
1

xwixcaxa
1

bHE0Q3dUSHg=
1

ceudbflr&n909986=v939201
1

mevfumsl
1

brfhmwba
1

${100025+100035}
1

mxgilpoy
1

xwixcaxa
1

pkhtmyaj
1

xwixcaxa
1

kapphane
1

brfhmwba
1

skixjnel
1

filcagbg
1

xwixcaxa
1

brfhmwba
response.write(9086609*9085614)

qxriywlj
1

filcagbg
1

xwixcaxa
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?%00.jpg

skixjnel
1

xwixcaxa
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

filcagbg
1

skixjnel
1

gucedkjk
1

qhiihabt
1

brfhmwba
"+response.write(9086609*9085614)+"

filcagbg

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

skixjnel
1

xwixcaxa
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpg

flwlmkke
1

gucedkjk
1

qhiihabt
1

response.write(9750450*9619649)
1

lvycubin
1

filcagbg

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

skixjnel
1

xwixcaxa
testasp.vulnweb.com

flwlmkke
1

filcagbg

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

gucedkjk
Array

skixjnel

lvycubin
1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?%00.jpg
1

qhiihabt
1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
1

lvycubin
1

flwlmkke
1

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
1

"+response.write(9750450*9619649)+"
1

qhiihabt
)

Array
1

lvycubin
1

flwlmkke
1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpg
1

qhiihabt
!(()&&!|*|*|

skixjnel
1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
1

lvycubin
1

ubjsorcs
1

flwlmkke
1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
1

qhiihabt
^(#$!@#$)(()))******

1

testasp.vulnweb.com
1

lvycubin
1

ubjsorcs
1

flwlmkke
1

lvycubin
set|set&set

gucedkjk
1

xwixcaxa
1

ubjsorcs
1

)
1

flwlmkke
1

gucedkjk
1

flwlmkke
1

ubjsorcs
1

brfhmwba
1

skixjnel
1

lvycubin
"set|set&set"

!(()&&!|*|*|
1

prvqinmv
1

flwlmkke
1

ubjsorcs
1

filcagbg
1

lvycubin

set|set&set

brfhmwba
1

flwlmkke
1

ubjsorcs
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

xwixcaxa
1

filcagbg
1

prvqinmv
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

lvycubin
`set|set&set`

xwixcaxa
1

flwlmkke
1

xwixcaxa
1

brfhmwba
1

skixjnel
1

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1

lvycubin
;set|set&set;

flwlmkke
1

ubjsorcs
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

xwixcaxa
1

filcagbg
1

^(#$!@#$)(()))******
1

skixjnel
1

vwwlttnj
1

set|set&set
1

flwlmkke
1

ubjsorcs
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

usurutno
1

prvqinmv
1

skixjnel
1

flwlmkke
1

"set|set&set"
1

skixjnel
1

qhiihabt
1

flwlmkke
1

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
1

set|set&set
1

nkrjiswo
1

qhiihabt
1

xkvfdjta
1

`set|set&set`
1

flwlmkke
eETUqg3E

nkrjiswo
http://www.acunetix.tst

nfmteovx
1

flwlmkke
-1 OR 2+928-928-1=0+0+0+1 --

http://www.acunetix.tst
1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
1

;set|set&set;
1

qhiihabt
1

nfmteovx
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
1

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1

nkrjiswo
1

wywvhbfw
1

vwwlttnj
1

vwwlttnj
1

xkvfdjta
http://hitHQ7ETKcUHe.bxss.me/

wywvhbfw
1

nfmteovx
1

flwlmkke
-1" OR 2+96-96-1=0+0+0+1 --

vwwlttnj
1

flwlmkke
0

http://hit8fubYjcNYa.bxss.me/
1

wywvhbfw
:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.