Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

Untitled Document

KONGRESI I TRETË I MISIONARËVE TË PAJTIMIT
THIRD CONGRESS OF RECONCILIATION MISSIONARIES
Tirana, 30 Mars 2009

REZOLUTA / RESOLUTION

Pamje nga ceremonia KONGRESIT TË TRETË TË MISIONARËVE TË PAJTIMIT
30 Mars 2009


Pamje e pjeshmme e tribunes se Kongresit te Trete te Misionareve te Pajtimit. Nga e djathta Z. Gjin Marku, Kryetar i Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar dhe Presidenti i Republikes se Shqiperise Z. Bamir Topi, Klrike dhe perfaqesues te misionareve te pajtimit. Z. Gjin Marku duke mbajtur fjalen kryesore mbi strategjine kombetare kunder gjakmarrjes. 30 mars 2009 (Foto Aleksander Gjoni)Nga takimi i Kryetart te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar, Z. Gjin Marku me Presidentin e Republikes se Shqiperise Z. Bamir Topi para fillimt te punimeve te Kongresitte Trete te misionareve te Pajtimit.30 mars 2009 (Foto Aleksander Gjoni)Tribuna dhe sekretaria e kongresit ne momentin e hapjes se punimeve te kongresit te Trete te misionareve te Pajtimit. 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni)
Pamje nga salla e perfaqesuesve te misionareve te pajtimit gjate seances se punimeve te kongresit te trete te misionareve te pajtimit 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni)
Gjate sences se dyte te punimeve te kongresit te tretet te misionareve te pajtimit. Diskutantet nga trevat kanunore mbeshtesin strategjine e komitetit te Pajtimit MBarekombetar dhe angazhohen per pune te palodhur ne procesin e pajtimit te familjeve te perfshira gjakmarrje. 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni)
Gjate séances se dyte te punimeve te kongresit te tretet te misionareve te pajtimit. Perfaqesuese e grave pjesmarrese ne kongres duke folur mbi rezultatet dhe nevojen e bashkepunimit te grave ne procesin e pajtimit dhe ndalimit te gjakmarrjes.
Perfaqesuesi i misionareve te pajtimit nga Mali I Zi sjell ne kongresin e tretet te misionareve te pajtimit pervojen e pajtimeve dhe parandalimit te gjakmarrjes tek shqiptaret e Malit te Zi, Kosoves dhe Maqedonise. 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni) 30 mars 2009 (foto Aleksander Gjoni)

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.